Wróć do porównania pożyczek hipotecznych

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI - BOŚ Bank S.A. - Pożyczka hipoteczna

Parametry porównania: kwota pożyczki 100 000 zł,
wartość nieruchomości 300 000 zł, okres kredytowania 20 lat

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

BOŚ Bank S.A. - Pożyczka hipoteczna

Rata: 774,02 zł
RRSO: 7,22%
Prowizja: 3%
Oprocentowanie: 6,60%
Miesięczny koszt pożyczki
Rata pożyczki 774,02 zł  
Liczba rat 240  
Oprocentowanie
   marża
   WIBOR
6,60%
4,90%
1,70%
Oprocentowanie pożyczki hipotecznej stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 6M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Oprocentowanie rzeczywiste 7,22%  
Prowizja 3 000 zł Prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej wynosi 3% min. 600 zł
Suma odsetek w okresie kredytowania 82 764 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Pozostałe koszty pożyczki
Ubezpieczenie pomostowe 83,33 zł Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1 pp.
Polisa na życie 0 zł  
Wycena nieruchomości 0 zł Koszt wyceny nieruchomości:
- lokal mieszkalny/działka budowlana/rekreacyjna - 550 zł
- dom jednorodzinny/letniskowy - 930 zł
Całkowita kwota do spłaty pożyczki 185 764 zł  
Przykład RRSO

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej uruchamianej jednorazowo na spłatę zobowiązań kredytowych, na podstawie przykładu reprezentatywnego dla zabezpieczenia na lokalu mieszkalnym na dzień 18.07.2017 r. wynosi 8,64% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 200 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,41% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 18.07.2017r. wynosi 1,81%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,6%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 4 140 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży  kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 4 598 PLN, m-czny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez kosztów)  w całym okresie kredytowania 0 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem.

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 061,04 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego  wyniesie 977,67 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 150 474,6 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Wcześniejsza całkowita spłata pożyczki 2% min. 200 zł Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki (2% min. 200 zł) pobierana jest w okresie pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy
Przewalutowanie na PLN: 0
na EUR: 1
na USD: 1
na CHF:
Opłata za przewalutowanie na USD i EUR wynosi 1% min. 100,00 PLN
Dostępne waluty pożyczki pln, eur Pożyczki w EUR i USD mogą otrzymać jedynie osoby uzyskujące dochody w tych walutach
Maksymalny okres kredytowania 30 lat  
Dodatkowe informacje Warunki dodatkowe:
- otwarcie ROR z bankowością elektroniczną i usługą TELE BOŚ
- zawarcie umowy Karty kredytowej
- ubezpieczenie nieruchomości

Pożyczka hipoteczna

Rata: 774,02 zł
RRSO: 7,22%
Prowizja: 3%
Oprocentowanie: 6,60%
Usuń lub zmień ofertę z porównania

POLECANE OFERTY

Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt mieszkaniowy!

Sprawdź