Wróć do porównania kredytów hipotecznych

SZCZEGÓŁY KREDYTU - PKO Bank Polski - Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt

Parametry porównania: wartość kredytu 200 000 zł,
wartość nieruchomości 300 000 zł, okres kredytowania 30 lat,
cel kredytu zakup mieszkania lub domu, rodzaj rat równe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat
PKO Bank Polski

PKO Bank Polski - Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt

PKO Bank Polski
Rata: 872,72 zł
RRSO: 3,33%
Prowizja: 3,50%
Oprocentowanie: 3%
Miesięczny koszt kredytu
Rata kredytu 872,72 zł  
Liczba rat 360  
Oprocentowanie
   marża
   WIBOR
3%
1,30%
1,70%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku. Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Wysokość marży jest negocjowana indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego oraz cross-sellu
Oprocentowanie rzeczywiste 3,33%  
Prowizja 7 000 zł Prowizja za udzielenie kredytu jest negocjowana indywidualnie - w zależności od cross-sellu i wynosi od 0% do 3,5% kwoty kredytu
W przypadku skorzystania z 4-letniego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%
Polisa na życie 0 zł Polisa na życie jest dobrowolna. Koszt ubezpieczenia to 0,02773% od salda zadłużenia miesięcznie (za pierwszy rok opłata jest płatna z góry i wynosi 0,33276%)
Dodatkowe ubezpieczenie 0% Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia to 0,08% wartości nieruchomości.
Dodatkowym - dobrowolnym - ubezpieczeniem jest utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego. Koszt ubezpieczenia to 3,25% (ubezpieczenie na 4 lata)
Suma odsetek w okresie kredytowania 107 179 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Przykład RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi  4,43% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 170 000zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 68,5%, oprocentowanie zmienne 4,00%/rok, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 7.07.2017 r. oraz marża 2,27% (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 106 490,63zł, w tym: prowizja 1,74%, tj. 2 958zł, odsetki 99 713,63zł, ubezpieczenie nieruchomości 3 400zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 276 490,63zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 898,46.zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pozostałe koszty kredytu
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższana jest o 0,9 pp.
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).
Do czasu spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu PKO BP podwyższa marżę o 0,25 pp.
Całkowita kwota do spłaty kredytu 314 179 zł Wcześniejsza całkowita spłata kredytu - 2% nie mniej niż 200 zł
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 0% PKO Bank Polski nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego
Przewalutowanie na PLN: 0,8%
na EUR:
na USD:
na CHF:
Opłata za przewalutowanie wynosi 0,80% od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do wypłaty kwotą kredytu. Możliwe jest tylko przewalutowanie na PLN
Dostępne waluty kredytu PLN PKO BP udziela kredytów mieszkaniowych tylko w PLN.
Maksymalny okres kredytowania (w latach) 35  

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0
PKO Bank Polski

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt

Rata: 872,72 zł
RRSO: 3,33%
Prowizja: 3,50%
Oprocentowanie: 3%
Usuń lub zmień ofertę z porównania

POLECANE OFERTY

Sprawdź bezpłatnie gdzie otrzymasz najtańszy kredyt mieszkaniowy!

Sprawdź