Wróć do porównania kont oszczędnościowych

SZCZEGÓŁY KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO - Nest Bank - Nest Oszczędności

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł
okres oszczędzania 1 miesiąc

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
Nest Bank

Nest Bank - Nest Oszczędności

Nest Bank
Oprocentowanie: 2,25%(1,82% po podatku)
Odsetki po podatku: 4,64 zł
Maksymalna kwota: 50 000 zł
Wymagane konto ROR: tak
Oprocentowanie (po podatku) 1,82% Podane oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do końca miesiąca kalendarzowego w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe.
Po okresie promocji obowiązuje oprocentowanie standardowe, ustalane co miesiąc na podstawie stawki WIBOR 3M z 15-go dnia kalendarzowego (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku) danego miesiąca oraz Marżę Oprocentowania. W przypadku, gdy 15-sty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBOR 3M z poprzedniego Dnia Roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 16-go dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Odsetki po podatku 4,64 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu 50 000 zł  
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Konto oszczędnościowe Nest Oszczędności mogą założyć osoby posiadające konto osobiste w Nest Banku
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 5 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 5 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów tak Oprocentowanie promocyjne (2,25% do 50 000 zł i 2,00% powyżej 50 000 zł) jest oprocentowaniem dla nowych klientów
Rodzaj kapitalizacji miesięczna  
Dostęp do konta oddział, bankowość mobilna, internet, telefon  
Oferta promocyjna tak Oprocentowanie 2,25% do 50 000 zł i 2,00% powyżej 50 000 zł jest oprocentowaniem promocyjnym.
Nest Bank

Nest Oszczędności

Oprocentowanie: 2,25%(1,82% po podatku)
Odsetki po podatku: 4,64 zł
Maksymalna kwota: 50 000 zł
Wymagane konto ROR: tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania