Wróć do porównania kont oszczędnościowych

SZCZEGÓŁY KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO - Getin Noble Bank - Konto oszczędnościowe (Na nowe środki)

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł
okres oszczędzania 1 miesiąc

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

Getin Noble Bank - Konto oszczędnościowe (Na nowe środki)

Oprocentowanie: 2,50%(2,03% po podatku)
Odsetki po podatku: 5,16 zł
Maksymalna kwota: 200 000 zł
Wymagane konto ROR: tak
Oprocentowanie (po podatku) 2,03% Podane oprocentowanie jest oferowane w ramach Oferty Specjalnej "Na nowe środki - IV edycja" klientom, którzy łącznie spełnią następujące warunki:
a) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o Konto Oszczędnościowe,
b) podpiszą lub posiadają w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej umowę o konto osobiste,
c) zapewnią wpływ nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej.
Uczestnik może przystąpić do Oferty tylko raz.
Oferta Specjalna obejmuje wyłącznie jedno Konto Oszczędnościowe w okresie trwania Oferty Specjalnej. W przypadku posiadania więcej niż jednego indywidualnego konta oszczędnościowego, Ofertą Specjalną może zostać objęte najstarsze indywidualne Konto Oszczędnościowe w Banku.
Podane oprocentowanie jest oferowane przez 4 miesiące dla środków do 200 000 zł. Dla kwot powyżej 200 000 zł stosowane jest oprocentowanie standardowe, które wynosi:
- do 50 000 zł - 1%
- pow. 50 000 zł do 100 000 zł - 1,1%
- pow. 100 000 zł do 500 000 zł - 1,2%
- pow. 500 000 z - 1,4%
W przypadku klientów, którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie warunki:
- wpływ w formie przelewu przychodzącego w łącznej kwocie minimum 1 000 zł na konto osobiste z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank,
- dokonanie transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do wyżej wymienionego konta osobistego na kwotę min. 300 zł,
- wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień roboczy miesiąca przez posiadacza lub w przypadku konta osobistego wspólnego przez co najmniej jednego ze współposiadaczy, w tym na otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną (e-mail) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych w formie SMS oraz podanie przez tego samego Posiadacza aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie SMS
naliczane jest oprocentowanie premiowe, wyższe od podanego powyżej o 0,25 pp.
Odsetki po podatku 5,16 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu 200 000 zł  
Wymagane konto ror w tym samym banku tak Konto Oszczędnościowe można otworzyć w pakiecie z Kontem Proste Zasady
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 9 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
- 9 zł - każdy następny przelew w miesiącu kalendarzowym
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych lista haseł  
Z nowych środków tak Oferta "Na nowe środki" adresowana jest do klientów wpłacających nowe środki na konto oszczędnościowe
Dla nowych klientów nie  
Rodzaj kapitalizacji miesięczna  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Oferta promocyjna tak Do oferty "Na nowe środki - IV edycja" można przystąpić od 18.12.2017 do 14.01.2018 r.

Konto oszczędnościowe (Na nowe środki)

Oprocentowanie: 2,50%(2,03% po podatku)
Odsetki po podatku: 5,16 zł
Maksymalna kwota: 200 000 zł
Wymagane konto ROR: tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania