Wróć do porównania kont dla firm

SZCZEGÓŁY KONTA FIRMOWEGO - Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto dla Biznesu

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLNRaiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto dla Biznesu

Raiffeisen Polbank
Miesięczny koszt: 5 zł
Opłata za kartę: 5 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Opłata za prowadzenie konta 0 zł Wymarzone Konto dla Biznesu prowadzone jest za darmo bez potrzeby spełniania dodatkowych wymagań przez jego posiadacza.
Oprocentowanie konta 0% Oprocentowanie wynosi 0%, jednak posiadacze Wymarzonego Konta dla Biznesu mogą posiadać rachunek rozliczeniowo - lokacyjny, którego oprocentowanie wynosi:
- od 0 zł do 9 999,99 zł - 0,75%
- od 10 000 zł do 49 999,99 zł - 0,9%
- od 50 000 zł do 99 999,99 zł - 0,975%
- od 100 000,00 zł i więcej - 1,05%.
Oprocentowanie uzależnione jest od wysokości stawki referencyjnej NBP
Opłata za przelew do ZUS
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
15 zł
15 zł
0 zł za przelew do ZUS zlecony w systemie bankowości internetowej ROnline lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku
15 zł - za przelew do ZUS zlecony w Centrum Telefonicznym, oddziale banku lub w formie korespondencyjnej
Opłata za przelew do US
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
15 zł
15 zł
0 zł za przelew do US zlecony w systemie bankowości internetowej ROnline lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku
15 zł - za przelew do US zlecony w Centrum Telefonicznym, oddziale banku lub w formie korespondencyjnej
Opłata za przelew zewnetrzny
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
15 zł
15 zł
Przelewy zlecane w systemie bankowości internetowej ROnline lub R-Online Biznes lub Mobilnym Banku:
- konto z wpływami poniżej 20 000 zł - 0 zł za 20 przelewów w miesiącu (każdy następny 1,50 zł)
- konto z wpływami powyżej 20 000 zł do 100 000 zł - 0 zł za 40 przelewów w miesiącu (każdy następny 0,90 zł)
- konto z wpływami powyżej 100 000 zł - 0 zł
Przelewy zlecane w Centrum Telefonicznym, oddziale banku lub w formie korespondencyjnej - 15 zł
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 5 zł Opłata za użytkowanie karty do konta jest uzależnione od wysokości wpływów na Wymarzone Konto dla Biznesu i wynosi:
- 5 zł - przy wpływach poniżej 20 000 zł miesięcznie
- 2,5 zł - przy wpływach powyżej 20 000 zł do 100 000 zł miesięcznie
- 0 zł - przy wpływach powyżej 100 000 zł miesięcznie
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 5 zł Opłata za użytkowanie karty do konta jest uzależnione od wysokości wpływów na Wymarzone Konto dla Biznesu i wynosi:
- 5 zł - przy wpływach poniżej 20 000 zł miesięcznie
- 2,5 zł - przy wpływach powyżej 20 000 zł do 100 000 zł miesięcznie
- 0 zł - przy wpływach powyżej 100 000 zł miesięcznie
Opłata za wpłatę gotówki
   w oddziale Banku
   we wpłatomacie

0 zł
0 zł
Wpłata gotówki w oddziale w formie otwartej:
- 0,35% min. 10 zł - w przypadku rachunku z sumą wpływów do 100 000 zł miesięcznie
- 0 zł za 2 pierwsze wpłaty w miesiącu kalendarzowym (każda następna - 0,35% min. 10 zł) - w przypadku rachunku z wpływami od 100 000 zł
- wpłata w bankomatach z opcją wpłat usytuowanych w oddziałach banku - 0 zł
- wpłata w bankomatach sieci Euronet usytuowanych poza oddziałem banku - 0 zł (pierwsza wpłata w miesiącu kalendarzowym); 0,5% min. 10 zł (każda kolejna wpłata).
Wpłata gotówki w formie zamkniętej jest niedostępna
Opłata za wypłatę gotówki
   w oddziale Banku
   w bankomacie

30 zł
0 zł
Wypłata gotówki w oddziale:
- 0,35% min. 10 zł - w przypadku rachunku z sumą wpływów do 100 000 zł miesięcznie
- 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym (każda następna - 0,35% min. 10 zł) - w przypadku rachunku z wpływami od 100 000 zł
- 0 zł - za wypłatę z bankomatów w oddziałach banku lub należących do sieci Euronet
- 1,5% min. 5 zł - za wypłatę z pozostałych bankomatów w kraju
- 3% min. 10 zł - za wypłatę z bankomatów za granicą
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta internet, telefon, mobilny  
Limit kredytowy w koncie tak Posiadacz Wymorzonego Konta dla Firm mogą korzystać z Limitu Globalnego. Mogą wybrać dowolny produkt w ramach przyznanej zdolności (np. limit w rachunku, kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, pożyczka hipoteczna, karta kredytowa).
Oferta promocyjna nie  
Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto dla Biznesu

Miesięczny koszt: 5 zł
Opłata za kartę: 5 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania