Wróć do porównania kont bankowych

SZCZEGÓŁY KONTA OSOBISTEGO - Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste z biletami do kina

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto Osobiste z biletami do kina

Raiffeisen Polbank
Miesięczny koszt: 3 zł
Opłata za kartę: 3 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Oprocentowanie konta 0,23% Oprocentowanie Wymarzonego Konta Osobistego uzależnione jest od wysokości salda zgromadzonego na koncie i wynosi:
- 0,225% dla kwot do 10 000,00 zł
- 0,525% dla kwot od 10 000,01 zł.
Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej NBP i mnożnika wynoszącego:
- 0,15 dla kwot do 10 000,00 zł
- 0,35 dla kwot od 10 000,01 zł
Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Osobistym obowiązuje do 31.12.2017 r. Od 1.01.2018 r. środki zgromadzone na Wymarzonym Koncie Osobistym będą podlegały oprocentowaniu wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,00 (mnożnik), przy czym Bank może podwyższyć mnożnik na korzyść Klienta.
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 3 zł - Karta MasterCard Debit - dla kont otwartych od 20 marca 2017 r. lub po zmianie rachunku bankowego na to konto - 6,00 zł
- Karta Wymarzona Visa (wydawana dla kont otwartych od 20 marca 2017 r. lub po zmianie rachunku bankowego na to konto) - 0,00 zł pod warunkiem wykonania przy jej użyciu co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu; 3,00 zł - w przeciwnym przypadku
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
5 zł
0 zł
 
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
10 zł
5 zł
 
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
8 zł
Karta MasterCard Debit:
- prowizja za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce - 0,00 zł
- prowizja za wypłaty z bankomatów za granicą - 3% min. 8,00 zł
Karta Wymarzona Visa:
- prowizja za wypłaty z bankomatów sieci Euronet - 0,00 zł
- prowizja za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - 6,00 zł
- prowizja za wypłaty z bankomatów za granicą - 3% min. 8,00 zł
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych lista haseł, potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta tak Do wydawanej do Wymarzonego Konta Osobistego karty MasterCard Debit dodawane jest darmowe ubezpieczenie CYBER Pomoc. Obejmuje ono wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:
- kradzieży środków pieniężnych z Wymarzonego Konta Osobistego (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią)
- konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym)
- utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu
- utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie fałszywych informacji)
- kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu)
Program bonusowy/cashback nie  
Limit kredytowy w koncie tak - prowizja za uruchomienie, podwyższenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu lub kwoty podwyższenia) - 0%
- prowizja za przedłużenie Limitu zadłużenia (od kwoty przyznanego Limitu) - 1,5% min. 50,00 zł
- oprocentowanie Limitu zadłużenia -10% w skali roku
Oferta promocyjna tak Do 31 grudnia 2017 r. trwa promocja „Nasi Klienci idą do kina”.
W promocji mogą wziąć udział osoby, które:
- w okresie roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia promocji nie była stroną umowy konta osobistego zawartej z bankiem;
- w czasie trwania promocji zawrze z bankiem umowę Wymarzonego Konta Osobistego oraz umowę karty Mastercard Debit składając wniosek za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie http://lp.raiffeisenpolbank.com/klienci-ida-do-kina;
- wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do celów związanych z realizacją promocji;
- w czasie trwania promocji aktywuje kartę Mastercard Debit;
- karta Mastercard Debit nie zostanie zastrzeżona w czasie trwania promocji.
Nagrodą w promocji są dwa kody uprawniające do wymiany w kasie biletowej kina sieci Cinema City na bilety na dowolny seans filmowy 2D w kinie sieci Cinema City. Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na zarejestrowany w systemie banku numer telefonu komórkowego uczestnika do 31.01.2018 r.
Uczestnik nabywa prawo do Nagrody pod warunkiem dokonania w okresie miesiąca od dnia otwarcia Wymarzonego Konta Osobistego transakcji kartą debetową Mastercard Debit na łączną kwotę co najmniej 50,00 zł, które zostaną zaksięgowane w tym czasie na Wymarzonym Koncie Osobistym, a Uczestnik będzie jedną z 3.000 osób, które jako pierwsze spełnią te warunki.

Opinia: Zenek   /   2016-11-23 | 21:44

0  |  1
Bardzo dobre konto! Poleci mi kolega i jest OK. Jedyna uwaga to późne księgowanie wpływów na konto które weszły w piątek. Księgują w poniedz ... rozwiń całość
Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto Osobiste z biletami do kina

Miesięczny koszt: 3 zł
Opłata za kartę: 3 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania

POLECANE OFERTY

Do 300 zł zwrotu w promocji za płatności mobilne (dla nowych klientów Banku)

Sprawdź