Wróć do porównania kont bankowych

SZCZEGÓŁY KONTA OSOBISTEGO - Citi Handlowy - Citi Priority - Nagroda do 300 zł i lokata 2,5% w skali roku

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


Citi Handlowy

Citi Handlowy - Citi Priority - Nagroda do 300 zł i lokata 2,5% w skali roku

Citi Handlowy
Miesięczny koszt: 0 zł
Opłata za kartę: 0 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł Opłata za prowadzenie konta Citi Priority wynosi 0,00 zł gdy:
1. średnie saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 30 000,00 zł
2. lub wpływy na konto wynoszą min. 5 000 zł oraz klient posiada aktywowaną główną Kartę Kredytową Citibank lub ma zawartą umowę o kredyt oferowany przez bank konsumentom.
W pozostałych przypadkach opłata za prowadzenie konta wynosi 30 zł.
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł  
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
12 zł
0 zł
Opłata za przelew telefoniczny:
- realizowany u doradcy CitiPhone - 12,00 zł
- realizowany w Automatycznym Bankierze w CitiPhone - 0,00 zł
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
16 zł
0 zł
Opłata za przelew telefoniczny:
- realizowany u doradcy CitiPhone - 16,00 zł
- realizowany w Automatycznym Bankierze w CitiPhone - 0,00 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
0 zł
 
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
- opłata za utworzenie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem CitiBank Online - 0,00 zł
- opłata za utworzenie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego u doradcy CitiPhone oraz w oddziale - 1,00 zł
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback nie  
Limit kredytowy w koncie tak - prowizja za korzystanie z linii kredytowej w pierwszym roku wynosi 0%
- prowizja za korzystanie z linii kredytowej w kolejnych latach wynosi 1% wysokości limitu min. 50 zł
- w przypadku korzystanie z linii kredytowej w danym miesiącu do 7 dowolnie wybranych dni kalendarzowych, jej oprocentowanie wyniesie 0%
Oferta promocyjna tak Klienci, którzy
a) między 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2017 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych i aktywują Konto Osobiste typu Citi Priority, b) w okresie do ostatniego dnia 7 (słownie: siódmego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto, spełnią jeden z poniższych warunków:
- zgromadzą i utrzymają na rachunkach w Banku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł , albo
ii. Konto zostanie zasilone środkami tytułem wynagrodzenia w łącznej wysokości minimum 5 000 zł i jednocześnie w tym samym miesiącu będą posiadali w Banku aktywny jeden z produktów kredytowych takich jak: główna karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, linia kredytowa w koncie,
c) w miesiącach kalendarzowych, w których został spełniony warunek określony w lit. b, dokonają kartą debetową wydaną do Konta co najmniej 2 transakcji o łącznej wartości minimum 300 zł, które będą transakcjami bezgotówkowymi, dokonanymi w punktach handlowo – usługowych lub przez Internet, nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku
otrzymają premie miesięczne w wysokości 50 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym zostały spełnione warunki opisane powyżej. Maksymalna liczba premii wypłacanych uczestnikowi wynosi 6, z zastrzeżeniem, że ostatni miesiąc, za który jest ona wypłacana to siódmy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto Konto.
Dodatkowo bank dodatkowo umożliwia Uczestnikowi, który zasilił Konto kwotą minimum 30 000 zł, skorzystanie z oferty lokaty terminowej na poniższych warunkach:
- oprocentowanie 2,5% w skali roku,
- okres trwania 3 miesiące,
- maksymalna kwota 20 000 zł.
Lokata może zostać otwarta najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta.
Oferta obowiązuje do wyczerpania dostępnej puli 2 500 Uczestników, którzy otrzymali pierwszą Premię, o której mowa powyżej.

Opinia: Kitka   /   2014-02-25 | 22:11

0  |  0
W 100% spełnia moje wszystkie oczekiwania, zarówno pod względem rozwiązań bankowości elektronicznej jak i bez prowizyjnych bankomatów :) gorąc ... rozwiń całość

Opinia: Jar   /   2014-03-09 | 06:53

0  |  0
Dla mnie bardzo wygodna jest możliwość wpłat w bankomacie.

Opinia: janek55   /   2016-02-15 | 10:27

0  |  0
Najlepsze konto w Citi. Dal faktycznie majętnych i podrożujących ale własnie takie powinno byc konto dla mnie :)

Opinia:    /   

0  |  0

Opinia:    /   

0  |  0
Citi Handlowy

Citi Priority - Nagroda do 300 zł i lokata 2,5% w skali roku

Miesięczny koszt: 0 zł
Opłata za kartę: 0 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania