Wróć do porównania kont bankowych

SZCZEGÓŁY KONTA OSOBISTEGO - Bank BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne

Bank BGŻ BNP Paribas
Miesięczny koszt: 0 zł
Opłata za kartę: 0 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł  
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
6 zł
0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
6 zł
0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Bankofonu - 0 zł
Prowizja za przelew wykonywany za pośrednictwem Centrum Telefonicznego - 6 zł
Prowizja za przelew natychmiastowy - 5 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
0 zł
Prowizja za wypłatę z bankomatów:
- własnych banku - 0 zł
- należących do sieci Planet Cash - 0 zł
- należących do pozostałych sieci w Polsce - 5 zł
- należących do Grupy BNP za granicą - 0 zł
- w ramach Global Alliance za granicą - 0 zł
- z pozostałych bankomatów za granicą - 10 zł
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback tak Do 31 sierpnia 2017 r. obowiązuje promocja, w ramach której posiadacz konta otrzymuje premię w wysokości 2% od kwoty transakcji bezgotówkowych za zakup usług lub towarów (do 25 zł miesięcznie) do 300 zł w ciągu roku.
Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy nie są lub nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, oraz spełni łącznie następujące warunki Promocji w Okresie Promocji:
1) zaakceptuje Regulamin przez podpisanie go w oddziale Banku /zaznaczenie na stronie internetowej Banku tego faktu,
2) złoży wniosek o otwarcie Konta, o Kartę i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Bank oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, e-mail) informacji Banku stanowiących informacje handlowe, w oddziale Banku/za pośrednictwem stron internetowych Banku,
3) zawrze Umowę w zakresie objętym wnioskiem w oddziale Banku/za pośrednictwem kuriera.
Limit kredytowy w koncie nie  
Oferta promocyjna nie  
Bank BGŻ BNP Paribas

Konto Optymalne

Miesięczny koszt: 0 zł
Opłata za kartę: 0 zł
Opłata za prowadzenie: 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce:
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania